Mạch in sẵn + linh kiện bộ đồng hồ số thời gian thực chuẩn cực dễ dùng 89S52 RTC DS1307 Led 7 đoạn

252,500

Linh kiện đồng hồ số thời gian thực chuẩn cực dễ dùng 89S52 RTC DS1307 LED 7 đoạn

 

– 10uf x 1
– 22 x 2
– 100uf x 2
– 100nf x 2
– 4,7k x 12
– 330 x 7
– AT 89s52 + đế x 1
– 7805 x 1
– DS 1307 + đế x 1
– A1015 x 6
– 1N4007 x 1
– Pin 3V + đế x 1
– Terminal 2 x 1
– Rào 6 x 2
– Led 7 đoạn 1 số x 6
– Phím nhấn x 4
– Thạch anh 12M x 1
– Thạch anh 32768Hz x 1

Mã: Website1574252984 Danh mục: