Mạch in sẵn + linh kiện mạch đồng hồ số đơn giản dùng PIC16F877A – LED 7 đoạn

150,000

Chia sẽ cùng LDNam
  • 44
  •  
  •  
  •  
  •  
    44
    Shares