Linh kiện + Mạch in đồng hồ đo nhiệt độ độ ẩm PIC16F628 DHT11 hiển thị LCD LDNam

340,000

Mã: Website1581821223 Danh mục: