Linh kiện + mạch in thước mét điện tử đo khoảng cách dùng cảm biến siêu âm PIC16F877A LCD

420,000