Bộ linh kiện + mạch lịch vạn niên LCD thời gian thực PIC16F877A LDNam

460,000