Bộ linh kiện + mạch in đếm sản phẩm 3 số IC số LDNam

240,000