Linh kiện + mạch in cảm biến ánh sáng – tự động bật đèn khi trời tối đơn giản thực tiển – [LDNam]

156,500