Linh kiện + mạch in đếm sản phẩm 2 số dùng 89S52 hiển thị 2 LED 7 đoạn [LDNam]

230,000