Mạch in + linh kiện mạch đồng hồ RTC PIC16F877A LDNam LED 7 đoạn

350,000