Bộ linh kiện + mạch đếm sản phẩm 4 số dùng 89S52 hiển thị 4 LED 7 đoạn LDNam

270,000