Linh kiện + mạch in điều hướng pin măt trời PIC16F877A LDNam

450,000