Tag Archives: Điện tử LDNam

Thư viện chương trình C cho CCS PIC bởi LDNam

Thư viện chương trình C cho CCS PIC bởi LDNam

Thư viện chương trình C cho CCS PIC bởi LDNam Thư viện bao gồm nhiều đoạn chương trình C khác nhau tích hợp sẳn giúp bạn viết chươg trình nhanh và hoạt động ổn định. Bạn tải file về và giải nén vào thư mục PICC,  hoặc copy tất cả các file vào thư mục PICCDrivers, rồi […]

Chia sẻ thư viện proteus đầy đủ bởi LDNam

Thư viện Proteus LDNam đường dẫn

Thư viện Proteus LDNam gồm có nhiều linh kiện khác nhau bao gồm cả nguyên lý và layout. Bạn tải file về và giải nén vào thư mục: Labcenter ElectronicsProteus 8 Professional  hoặc copy tất cả các file vào thư mục: Labcenter ElectronicsProteus 8 Professional/LIBRARY, rồi mở lại Proteus để sử dụng bạn nhé. C:/Program […]