Cài đặt thời gian tồn tại cho bộ đếm sản phẩm LDNam

Thời gian tồn tại dùng để xác định thời gian tối thiểu vật phải xuất hiện trước cảm biến để bộ đếm nhận dạng được đúng sản phẩm và đếm lên. Tùy thuộc vào độ lớn hay nhỏ của sản phẩm và tốc độ đi qua của sản phẩm mà đặt thời gian tồn tại sao cho phù hợp.

Vì dụ: Mộ băng tải đưa mang theo bao tải. với mỗi sản phẩm đi qua có thời gian là 1 giây. như vậy để xác định chính xác bao tải ta có thể đặt thời gian tồn tại là 300 mili giây.

Để cài đặt thời gian tồn tại cho bộ đếm sản phẩm LDNam, bạn có thể thực hiện các bước sau:

  1. Tắt nguồn bộ đếm và nhấn giữ nút reset.
  2. Bật nguồn lại và chờ khoảng 6 giây cho bộ đếm chớp tắt hàng đơn vị bên phải.
  3. Nhấn nhả liên tục để điều chỉnh hàng đơn vị về số mong muốn.
  4. Nhấn giữ reset 3 giây để chuyển sang lựa chọn số hàng Chục và thực hiện điều chỉnh nếu cần thiết.
  5. Thực hiện tương tự với hàng Trăm, hàng Ngàn và hàng Chục Ngàn nếu cần thiết.
  6. Lưu ý rằng số đặt tối đa là 60000 mS tương đương với 60 giây tối đa và đối với bộ đếm ít hơn 5 số thì khi chọn đến số cuối cùng bên trái, số đặt sẽ tự đẩy qua bên phải.

Đưới đây là video hướng dẫn cụ thể:

LDNam chúc bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *