Hướng dẫn gắn bộ điều hướng PIN mặt trời LDNam

Xác định cảm biến hướng xoay tấm Pin mặt trời LDNam

Gắn cảm biến hướng lên tâm PIN mặt trời LDNam

Đèn báo cảm biến giới hạn đông và giới hạn tây bộ điều hướng Pin mặt trời LDNam

GHĐ là gới hạn đông, GHT là gới hạn tây. khi cảm biến xác định được giới hạn cảm biến sẽ sáng lên.

Thử cảm biến giới hạn và nam châm Bộ điều hướng PIN mặt trời LDNam

Khi đưa nam châm vào đúng thì đèn báo trên bộ điều khiển sẽ sáng lên

Gắn cảm biến giới hạn và nam châm Bộ điều hướng PIN mặt trời LDNam

Nam châm khi tới giới hạn sẽ gần cảm biến giới hạn 3-8mm làm đèn cảm biến giới hạn sáng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *