Hướng dẫn cài đặt giá trị cho bộ đếm sản phẩm LDNam

Hướng dẫn cài đặt giá trị cho bộ đếm sản phẩm LDNam

Hướng dẫn cài đặt giá trị cho bộ đếm sản phẩm LDNam. Ở bài viết này mình sẽ hướng dẫn cách cài đặt giá trị cho bộ đếm của công ty LDNam sản xuất.

Các bước cài đặt giá trị cho bộ đếm.

 • Đầu tiên chúng ta muốn cài đặt giá trị nào thì chúng ta nhấn giữ nút reset. Trong vòng 3 giây thì nó sẽ chớp tắt con số đầu tiên. Rồi chúng ta nhấn nhanh nút reset để thay đổi giá trị đặt cho số đếm. Ví dụ chúng ta chọn giá trị là 5 ta nhấn nhanh liên tục tới số 5 ta dừng lại.
 • Tiếp tục nhấn giữ nút reset tiếp để nó chuyển qua con số thứ tiếp theo. Khi số thứ 2 nháy nháy, chúng ta nhấn nhanh để thay đổi giá trị của nó từ 0 đến 9.
 • Chọn xong số thứ 2 nhấn giữ tiếp để chọn con số tiếp theo. Làm tương tự được với số thứ 3, thứ 4,… của bộ đếm.

Các chế độ của bộ đếm:

 • Nhấn giữ nút reset tiếp để chọn chế độ. Ở đây chúng ta có 5 chế độ từ chế độ 0 đến chế độ 4.
 • Chế độ 0 thì nó sẽ không tự reset mà nó sẽ đếm tiếp khi mà đặt giá trị đặt. Lúc chúng ta đặt là 5 thì khi đến 5 thì nó sẽ có còi báo. Nếu chúng ta đặt giá trị bằng 0 hết thì nó sẽ không có còi báo. Khi đặt 5 thì đến 5 nó có còi báo nhưng mà khi có sản phẩm tiếp thì nó vẫn đếm đến 6, 7, 8 cho đến khi chúng ta nhấn retset thì nó sẽ dừng.
 • Khi chúng ta đặt chế độ là 1 thì nó sẽ tự reset về 0 và còi sẽ báo liên tục.
 • Khi chúng ta đặt chế độ 2, 3, 4 thì còi sẽ ngưng báo trong vòng một thời gian. Ví dụ số 2 thì trong vòng 0,5 giây, số 3 thì trong vòng 1 giây, còn số 4 thì trong vòng 2 giây.

Bây giờ mình sẽ chuyển sang lại chế độ cài đặt giá trị cho bộ đếm.

 • Ví dụ mình chọn số cài đặt cho 5 sản phẩm. Thì mình sẽ chọn số thứ nhất là 5 và nhấn giữ số thứ 2 chọn là 0, nhấn giữ chọn số thứ 3 là 0, nhấn giữ chọn số thứ 4 là 0 là ta có giá trị là 0005.
Cài đặt giá trị cho bộ đếm là 5 sản phẩm.
 • Nhấn giữ tiếp để chọn chế độ. Bây giờ chúng ta chọn chế độ cho nó là 0, chờ 3 giây để ngưng chế độ cài đặt. Thử cảm biến khi đi qua đủ 5 thì còi nó sẽ báo. Nó sẽ báo liên tục đồng thời nó vẫn đếm được cho sản phẩm 6, 7, 8,…cho tới khi chúng ta nhấn nút reset về 0 thì còi sẽ ngưng báo. Và nó sẽ đếm lại từ đầu đủ 5 nó lại báo tương tự.
 • Khi bạn muốn chọn chế độ một bạn phải chọn số cài đặt trước (5 sản phẩm) rồi tiếp tục nhấn giữ chọn chế độ 1. Ở chế độ này khi đủ 5 thì nó sẽ tự chuyển về 0 và còi sẽ báo.
 • Tương tự chuyển lại chế độ 2, 3, 4 thì giống nhau chỉ có thời gian bật còi khác nhau mình đã nói ở trên. Chọn chế độ 4 thì khi đủ số lượng 5 thì nó sẽ reset về 0 và còi sẽ báo trong 2 giây rồi tắt.

Đó là toàn bộ hướng dẫn cách để cài đặt giá trị bộ đếm của công ty LDNam.

Dưới đây là video hướng dẫn cài đặt giá trị cho bộ đếm LDNam.

f: https://www.facebook.com/DienTuLDNam/
w: https://ldnam.net/
zalo: 0919191517

LDNam chúc các bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *