Thời gian tồn tại cho bộ đếm là gì? Hướng dẫn cài đặt thời gian tồn tại cho bộ đếm LDNam

Ở bài viết này mình sẽ hướng dẫn cách cài đặt thời gian tồn tại của bộ đếm. Và thời gian tồn tại cho bộ đếm là gì? Hướng dẫn cài đặt thời gian tồn tại cho bộ đếm LDNam.

Thời gian tồn tại cho bộ đếm là gì?

Để đếm được tốc độ cao thì chúng ta phải cài đặt thời gian tồn tại cho bộ đếm thấp. Tức là một vật nhỏ lướt qua cảm biến thì nó đếm ngay. Và có nghĩa là thời gian tồn tại của vật nhỏ đó ở trước cảm biến là thấp.

Cách thức hoạt động của bộ đếm khi vật đi qua cảm biến.

 • Ví dụ mình đưa ngón tay qua lại nhanh thì nó không đếm. Vì hiện tại bộ đếm này đang cài đặt thời gian tồn tại lớn. Nó sẽ xác định được những vật có kích thước lớn với thời gian tồn tại của vật đó trước cảm biến là dài hơn.
 • Ví dụ như một bao tải trên băng chuyền đi ngang qua cảm biến thì nó không thể nào lướt nhanh như vậy được. Và nó cần một thời gian dài hơn và đủ thời gian thì nó mới đếm. Trường hợp này giúp cảm biến phát hiện những lỗi nhỏ như là dây may bao thì nó không đếm. Khi mà phải thật sự là một bao tải lớn đi ngang qua thì nó mới đếm. Do thời gian tồn tại của bao tải trước cảm biến đủ thì nó mới đếm.
 • Đối với một bao tải thì nó có tính chất phản quang khác nhau tác động lên cảm biến khiến cho cảm biến lúc có lúc không. Cho nên việc cài đặt thời gian phù hợp cũng giúp cho cảm biến có thể phát hiện được đúng bao tải và đếm chính xác. Tức là một bao tải đủ lớn đi qua thì nó mới đếm.

Khái niệm cơ bản về thời gian tồn tại của vật.

Thì thời gian tồn tại cho bộ đếm là gì? Khi mà vật tồn tại trước cảm biến đủ thời gian. Và lớn hơn thời gian tồn tại cài đặt thì nó mới đếm lên. Những vật có thời gian tồn tại ngắn hơn so với thời gian tồn tại cài đặt thì nó không đếm. Nếu bạn muốn đếm sản phẩm có kích thước nhỏ hơn, tốc độ cao hơn thì bạn chỉ cần chỉnh thời gian tồn tại thấp lại. Thì chỉnh thời gian tồn tại như thế nào? Đối với bộ đếm LDNam chúng ta đi vào phần cài đặt nâng cao.

Các bước cài đặt thời gian tồn tại cho bộ đếm.

 • Đầu tiên chúng ta tắt nguồn đi khoảng 4 giây rồi bật nguồn lại. Khi mà các số đếm đang đếm ngược đang khởi động thì chúng ta nhấn nút reset. Khi đó nó nhảy đến số 2 chúng ta nhấn nhanh liên tục nút reset để thay đổi con số. Tức là các tham số cài đặt. Khi nào nó hiện lên số 2 thì mình nhấn giữ nút reset trong vòng 3 giây. Ta thấy nó hiện lên các thông số và thông số này là tham số cài đặt của bộ đếm.
 • Ở đây thời gian tồn tại cho bộ đếm được tính là mili giây (ms). Và 00 có nghĩa là hàng đơn vị của thời gian tồn tại là 0. Nếu chúng ta để chờ khoảng 10s thì nó sẽ thoát ra khỏi chế độ cài đặt thời gian tồn tại.
Chế độ cài đặt tham số thời gian tồn tại của cảm biến. Thời gian tồn tại cho bộ đếm là gì? Hướng dẫn cài đặt thời gian tồn tại cho bộ đếm LDNam
Chế độ cài đặt tham số thời gian tồn tại của cảm biến.
 • Sau khi đủ 10s nó thoát ra khỏi cài đặt và về tham số 2. Thì mình nhấn giữ nút reset trở lại (để hiển thị 00) và đi vào bên trong để cài đặt.
 • Bây giờ mình bắt đầu cài đặt cho nó. Cảm biến lúc này là 00, tức hàng đơn vị của nó là 0. Mình nhấn nhanh liên tục nút reset để thay đổi số phần đơn vị của thời gian tồn tại (ms). Các số thay đổi từ 0 đến 9: 00, 01,…,09. Mình chọn phần đơn vị cho nó là 0 (00).
Chọn phần đơn vị của tham số thời gian tồn tại cho nó là 0. Thời gian tồn tại cho bộ đếm là gì? Hướng dẫn cài đặt thời gian tồn tại cho bộ đếm LDNam
Chọn phần đơn vị của tham số thời gian tồn tại cho nó là 0.
(Các tham số của bộ đếm: 00 là phần đơn vị. 10 là phần chục. 20 là phần trăm. 30 là phần giây. 40 là hàng chục giây. 50 là hàng trăm giây. 60 là hàng nghìn giây.
 • Tiếp theo mình nhấn giữ nút reset (3s) thì nó hiển thị số 10. Có nghĩa là phần chục của tham số cài đặt là 0. Mình nhấn giữ tiếp 3s thì nó hiện lên số 26, phần trăm của tham số cài đặt là 6. Tức là chúng ta có 0.60s tức là 600ms.
 • Tiếp tục, nhấn giữ 3s thì nó hiện lên số 30. Đây là phần giây của tham số cài đặt là 0 giây. Nếu nó hiện lên số 31 thì phần giây của tham số là 1 giây. Nếu 32 thì là 2 giây, tương tự với 33,…,39.
 • Nhấn giữ tiếp 3s nó lên số 40. Tức là phần hàng chục giây của tham số cài đặt là 0. Nếu hiện số 41 thì phần chục giây của nó là 1 tức 10s. Hiện số 42 là 20s, tương tự 43,…,49.
 • Nhấn giữ tiếp 3s hiện lên 50 tức phần hàng trăm giây của tham số cài đặt cũng là 0 . Nếu hiện số 51 tức là 100s, 52 thì là 200s, 53,…59.
 • Nhấn giữ tiếp 3s hiện lên 60 tức số phần hàng ngàn cũng là 0. Nếu là số 61 tức là 1000s, 62 là 2000s, 63,…69.
 • Tương tự lên 70, 80, 90 các con số này chúng ta có thể cài đặt được. Tuy nhiên thực tế thì mình cũng không dùng đếm đến 100s hay 1000s.

Cài đặt thời gian tồn tại cho bộ đếm với một bao tải lớn thì như thế nào?

Đối với một bao tải lớn thì 600ms là phù hợp. Để có thể đếm nhanh hơn thì mình thay đổi lại con số đó. Đối với yêu cầu đếm bao tải thì mình đặt từ 500-600ms tùy vào tốc độ của băng chuyền và loại băng tải.

Ví dụ bây giờ mình đặt số 1 là 5 tức là 50ms.
 • Từ 00 mình nhấn giữ nút reset 3s nó hiện lên 10. Sau đó nhấn nhanh để nó lên số 5 rồi dừng lại.
Thời gian tồn tại của tham số phần chục là 50ms. Thời gian tồn tại cho bộ đếm là gì? Hướng dẫn cài đặt thời gian tồn tại cho bộ đếm LDNam
Thời gian tồn tại của tham số phần chục là 50ms.
 • Tiếp theo mình nhấn giữ 3s để nó hiện lên phần trăm. Sau đó nhấn nhanh để chọn số 0 (tức 20) rồi dừng lại. Tương đương với việc chúng ta cài đặt lại thời gian tồn tại cho bộ đếm là 50ms. Có nghĩa là nó đếm nhanh gấp 10 lần so với thông số cài đặt (600ms) trước đó.
Phần trăm của thông số cài đặt thời gian tồn tại. Thời gian tồn tại cho bộ đếm là gì? Hướng dẫn cài đặt thời gian tồn tại cho bộ đếm LDNam
Phần trăm của thông số cài đặt thời gian tồn tại.
 • Và bây giờ mình chờ nó thoát ra màn hình mình chọn tham số cài đặt. Khi màn hình hiện lên số 2 và đếm ngược thì nó đã thoát ra màn hình chính. Lúc này nó đã nhớ thông số cài đặt của chúng ta rồi.
 • Và bây giờ bộ đếm này có thể nhận tín hiệu với tốc độ cao hơn. Nó đếm nhanh gấp 10 lần so với hồi nảy. Mình cài đặt 50ms có nghĩa là chỉ cần cảm biến này xuất ra tín hiệu có vạch trong thời gian 50ms thì nó sẽ đếm lên khi vật đi ngang qua. Tức là cái đèn này nó sáng trong vòng 50ms thì nó sẽ đếm thôi.
 • Khi thời gian tồn tại của nó để quá nhanh như vậy. Thì nó sẽ có khả năng đếm nhầm khi đếm bao tải. Đối với đếm tốc độ vòng tua thì chúng ta cài đặt thời gian tồn tại thấp để nó có thể đếm được tốc độ cao.
Bây giờ mình vào cài đặt tiếp cho bao tải.
 • Đầu tiên là tắt nguồn trong vòng vài giây và sau đó bật lại. Khi nó đếm ngược thì mình nhấn nút reset.
 • Và ở đây số 2 hiển thị thì số 2 là tham số cài đặt thời gian tồn tại. Thì mình nhấn giữ nút reset tiếp thì lúc này hàng đơn vị là 0. Hàng chục là 5. Giờ mình đặt lại là 0 và hàng trăm mình đặt lại là 6 tức là 600ms.
 • Như đã nói thì 600ms là phù hợp với đếm bao tải. Và bây giờ chúng ta chờ cho nó lưu lại giá trị cài đặt.
 • Và đó là toàn bộ hướng dẫn giúp cho bạn cài đặt thời gian tồn tại của vật trước cảm biến cho bộ đếm LDNam.
Dưới đây là video hướng dẫn cài đặt thời gian tồn tại cho bộ đếm LDNam.

f: https://www.facebook.com/DienTuLDNam/
w: https://ldnam.net/
p: 0919191517

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *