Mạch báo cháy báo khói PIC16F877A LDNam báo và tự động bơm nước theo vi trí cháy

1,100,000