Linh kiện + mạch in mạch cảm ứng chạm tay tắt bật một thiết bị độ nhạy cao đơn giản dễ làm LDNam

200,000