Linh kiện+ mạch in đếm sản phẩm 3 số cài đặt được dùng DIP bằng IC số LDNam

580,000