Monthly Archives: Tháng Chín 2020

Tự làm đồng hồ GPS LDNam cỡ lớn thực tiễn

Đồng hồ GPS hiển thị giờ phút ngày tháng năm LDNam

Đồng hồ GPS LDNam cỡ lớn được thiết kế và sản xuất bởi LDNam. File thiết kế và code đầy đủ, được chia sẻ miễn phí bạn có thể tải về để học tập và làm nó. Sơ đồ mạch in của 3 mạch trong đồng hồ GPS: Dụng cụ thông dụng dễ kiếm, sử […]

Hướng dẫn gắn bộ điều hướng PIN mặt trời LDNam

Xác định cảm biến hướng xoay tấm Pin mặt trời LDNam Gắn cảm biến hướng lên tâm PIN mặt trời LDNam Đèn báo cảm biến giới hạn đông và giới hạn tây bộ điều hướng Pin mặt trời LDNam Thử cảm biến giới hạn và nam châm Bộ điều hướng PIN mặt trời LDNam Gắn […]