Linh kiện+ mạch in đếm tự động 89S52 lên 2 LED 7 đoạn LDNam

200,000