Bộ cân điện tử hiển thị trên nhiều màn hình LDNam

1,200,000