Monthly Archives: Tháng Mười 2017

Hướng dẫn làm đồng hồ số thời gian thực chuẩn cực dễ dùng 89S52 RTC DS1307 LED 7 đoạn LDNam

Đồng hồ số thời gian thực chuẩn cực dễ dùng 89S52 RTC DS1307 LED 7 đoạn. Mạch được thiết kế bởi LDNam trên Proteus đơn giản dễ hiểu. Dưới đây là video hướng dẫn cụ thể cho các bạn có thể tự làm: Video đã có phần giải thích nguyên lý hoạt động của mạch. […]

Bên trong một cảm biến khói công nghiệp có những gì và nó hoạt động ra sao

Bên trong một cảm biến khói công nghiệp có những gì và nó hoạt động ra sao Video chi tiết: Video đã có phần giải thích nguyên lý hoạt động của mạch. Hướng dẫn cách lắp ráp hàn hoàn chỉnh mạch cảm biến khói công nghiệp đơn giản, thực tiển, dễ làm LDNam. Các bạn […]

Tự làm mạch đếm sản phẩm 2 số đơn giản dùng PIC16F877A lên LED 7 đoạn

Mạch đếm sản phẩm 2 số đơn giản dùng PIC16F877A lên LED 7 đoạn đơn giản dễ làm. Mạch được thiết kế trên phần mềm Proteus bởi LDNam. Dưới đây là video hướng dẫn chi tiết cách lắp ráp mạch: Video đã có phần giải thích nguyên lý hoạt động của mạch. Hướng dẫn cách […]

Mạch cảm ứng chạm tay tắt bật một thiết bị, độ nhạy cao, đơn giản dễ làm – [LDNam]

Mạch cảm ứng chạm tay tắt bật một thiết bị, độ nhạy cao, đơn giản dễ làm – [LDNam] Video hướng dẫn chi tiết: Video đã có phần giải thích nguyên lý hoạt động của mạch. Hướng dẫn cách lắp ráp hàn hoàn chỉnh mạch cảm ứng chạm tay đơn giản, thực tiển LDNam. File […]

Hướng dẫn làm LED hào quang LED 7 màu đẹp cực kỳ đơn giản LDNam

LED hào quang LED 7 màu đẹp cực kỳ đơn giản được thiết kế bởi LDNam. Video review hướng dẫn làm LED hào quang LED 7 màu đẹp cực kỳ đơn giản LDNam: Hướng dẫn cách lắp ráp hàn hoàn chỉnh mạch đơn giản, thực tiển LDNam. File thiết kế và code mình có để […]