Monthly Archives: Tháng Mười 2015

Ý nghĩa của việc ăn chay trong Phật giáo

Mở lại chủ đề này có vẻ như đẩy một cánh cửa đã mở rộng, vì vậy bài viết ngắn này chỉ ước mong được đóng góp thêm vài ý kiến về ý nghĩa của việc ăn chay, giới hạn trong một vài quan điểm Phật giáo mà thôi. Ăn chay thực sự không phải […]