Bộ đếm quấn dây đồng LDNam – Đếm 4 số nhỏ lên xuống máy quấn tự động

980,000