Mạch in + linh kiện mạch do nhiệt độ sử dụng PIC16F877A Cảm biến DS18B20 hiển thị 3 LED 7 đoạn [LDNam]

162,000

còn 200 hàng

Chia sẽ cùng LDNam
  • 4
  •  
  •  
  •  
  •  
    4
    Shares