Linh kiện + mạch in lịch vạn niên LCD thời gian thực dễ dàng phát triển PIC16F877A

230,000