Category Archives: Arduino

Máy CNC mini vẽ trứng

Máy CNC mini vẻ trứng Dựa vào môđun Arduino UNO , dự án Bút CNC có thể tạo ra các bản vẽ chi tiết trên một vật tròn rất đặc biệt, các vật thể hình cầu. Vật liệu được sử dụng phổ biến nhất là trứng trứng, sơn trên trứng, bản vẽ 3D là những ví dụ phong phú. Hệ […]