Mạch chống trộm bằng tia laze sử dụng remote hồng ngoại

Sơ đồ nguyên lý mạch chống trộm bằng tia laze sử dụng remote hồng ngoại

Sơ đồ nguyên lý mạch chống trộm bằng tia laze sử dụng remote hồng ngoại

Sơ đồ mạch in mạch chống trộm bằng tia laze sử dụng remote hồng ngoại
Sơ đồ mạch in mạch chống trộm bằng tia laze sử dụng remote hồng ngoại
Sơ đồ bố trí linh kiện mạch chống trộm bằng tia laze sử dụng remote hồng ngoại
Sơ đồ bố trí linh kiện mạch chống trộm bằng tia laze sử dụng remote hồng ngoại

Video hướng dẫn lắp ráp đầy đủ và chi tiết. mạch chống trộm bằng tia laze sử dụng remote hồng ngoại

Bạn có thể mua bộ linh kiện ở đây
Sơ đồ nguyên lý - remote hồng ngoại 2 nút nhấn PT2262
Sơ đồ nguyên lý – remote hồng ngoại 2 nút nhấn PT2262
Sơ đồ mạch in - remote hồng ngoại 2 nút nhấn PT2262
Sơ đồ mạch in – remote hồng ngoại 2 nút nhấn PT2262
Sơ đồ bố trí linh kiện - remote hồng ngoại 2 nút nhấn PT2262
Sơ đồ bố trí linh kiện – remote hồng ngoại 2 nút nhấn PT2262

3 thoughts on “Mạch chống trộm bằng tia laze sử dụng remote hồng ngoại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *